Módszerek

CSALÁD- ÉS PÁR TERÁPIA

A család- és párterápiás üléseken általában nem egy személy vesz részt, hanem annak a rendszernek a tagjai, amelyben él. A probléma jellegétől függően javasoljuk a segítséget kérő személynek, hogy jöjjön el partnerével, gyermekével, szülőjével vagy egyéb családtagjaival együtt. Egy ilyen helyzet nagymértékben eltér attól, amikor otthon leülünk és megpróbáljuk megbeszélni problémáinkat, mert: -egy különleges, a mindennapi életből és a problémából kiemelt helyzetben vagyunk -mert egy vagy két szakember hallgat minket, tesz fel célzott kérdéseket, ad célzott feladatokat/javaslatokat -mert átélheti MINDEN családtag, hogy egyenértékű a többiekkel, mivel a szakemberek figyelnek arra, hogy MINDENKI egyformán elmondja véleményét, álláspontját, problémáit, ANÉLKÜL, hogy ebbe a többiek beleszólnának Mivel itt az egész rendszer részt vesz a probléma megoldásában, ezért általában intenzíven és hatékonyan működik, amihez azonban FELTÉTLENÜL KELL a családtagok ELKÖTELEZETTSÉGE, változtatási szándéka. Nem csak konkrét KAPCSOLATI KONFLIKTUSOK esetén javasoljuk a közösen végzett terápiás munkát, hanem például BETEGSÉGEK esetén, GYERMEKEK viselkedési-, teljesítmény-, érzelmi-, szorongásos problémája kapcsán, VESZTESÉGEK feldolgozásában, KRÍZISHELYZETBEN, hogy csak néhány példát ragadjak ki.

ÁLLATTERÁPIA

Bizonyos állatok jól felhasználhatóak pszichológiai célokra. Gondoljanak csak arra, milyen sokat jelenthet egy háziállat valaki számára! Hazánkban a kutyákat és a lovakat használják gyermekek, felnőttek, fogyatékossággal élők számára különböző célokra. Nekem egy golden retriever kutya szokott időnként besegíteni a munkámba, illetve szükség esetén tudok lovasterápiát közvetíteni.

Időnként, amikor a partner, illetve a család többi tagjánal bevonása akadályokba ütközik, azzal az egy emberrel dolgozunk, aki eljön az ülésekre, hozzátéve, hogy ez a munka kihat a rendszerre is, amiben él.

PSZICHODRÁMA

Többnyire csoportos formában alkalmazzuk. A módszer lényege, hogy a problémákat nem megbeszéljük, hanem lejátsszuk, melyhez nem kell semmiféle előképzettség vagy színészi tehetség, mivel mindenki a saját életét jeleníti meg. A módszer nagyon intenzív változásokat hozhat az egyén életébe és a csoport, melynek tagjává válik általában nagyon nagy megtartó, biztonságot, menedéket nyújtó erővé válik számára. Általában havi 1 vagy két teljes napot töltünk együtt, egyeztetett időpontban. Ahhoz, hogy valódi eredménye legyen és beindulhassanak a változások a személy életében, általában minimum 100 óra eltöltésére van szükség. Az önismereti-pszichodráma csoportoknak nincs előre meghatározott tematikája, a résztvevők hozott problémáival dolgozunk.

RELAXÁCIÓ (AUTOGÉN TRÉNING)

A relaxáció egy megváltozott tudatállapotot hoz létre, ami csupán annyit jelent, AMIKOR az agy olyan állapotba kerül, mint amit az alvás és ébrenlét határán tapasztalhatunk meg, köznyelven ezt alfa-állapotnak hívják. Az Autogén tréning során megtanuljuk a testet ellazítani, az agyat egy ellazult állapotba juttatni. A test és a lélek kapcsolatára alapoz ez a technika, melyet akár a magyar nyelv közmondásai és szólásai is tükröznek (pl.”vállára veszi a terhet”, „rossz szájízzel gondol rá”…). A megváltozott tudtaállapot arra is lehetőséget nyújt, hogy könnyebben kapcsolatba kerüljünk tudattalanunkkal, elfojtott emlékeinkkel, vágyainkkal, félelmeinkkel. A módszer segíthet testi tünetek oldásában és megértésében, a szorongások és félelmek csökkentésében, alvászavaroknál, teljesítményproblémákban (akár mentális-, akár sport), de kapcsolati konfliktusok, magatartásproblémák esetén is. Az „autogén” kifejezés azt jelenti, hogy szükség van a módszer mindennapos otthoni gyakorlására, amit a személy egyedül végez, de amelyet kísér és vezet a terapeuta a heti találkozások alkalmával. Az autogén tréning végezhető egyéni terápiában és csoportos formában is. Várandós nőknek lehetőség van relaxáció segítségével a babával való kapcsolatteremtésre, a szülésre való felkészülésre!

EGYÉNI KONZULTÁCIÓ

Az egyéni konzultáció kétszemélyes helyzetet jelent: csak a segítséget kérő személy és a pszichológus van jelen. Nem különböztethető meg, hogy melyik a jobb: az egyéni-, pár-, család-, vagy csoportos módszerek közül. Ez mindig személy-, probléma és szituáció-függő. segítek eldönteni, hogy adott esetben melyik lenne a legcélravezetőbb.

ESETMEGBESZÉLÉS

A pszichológus nem csak az emberek személyes problémáiban tud segíteni. Más segítő foglakozásúak (pl. pedagógus, orvos, szociális munkás, ifjúsági segítő, stb.) számára akár egyéni, akár csoportos formában hasznos lehet az esetmegbeszélés, mely tudatosabb rálátást hozhat létre egy-egy problémára. A „megbeszélés” szó jelenthet valóban, konkrét meg-beszélést, de akár alkalmazhatóak egyéb technikák is (pl. relaxáció, dramatikus elemek, rajz technikák, stb).

SELFNESS

A „selfness” egy összefoglaló kifejezést takar, mely hazánkban is elterjedőben van. A „wellness” mintájára épülve ez is egyfajta jól-létet jelent, de nem csak a testet helyezi előtérbe, komplexebb annál. A „self” szó a valódi önmagunkat jelenti, lényegünket, legmélyebb énünket. Ennek értelmében a „selfness” olyan jól-létet jelent, ami a testet-lelket-szellemet egyaránt magában foglalja. Olyan módszereket használ fel (pl. különböző masszázs technikák, kineziológia, alternatív gyógyító eljárások, relaxáció-meditáció, mandalafestés, zene, jóga, tánc), melyek segítségével közelebb kerülhetünk valódi önmagunkhoz, s ezáltal könnyebben elérhetjük a harmóniát, s oldhatjuk meg testi-lelki-szellemi problémáinkat. Így van helye az önismereti munkának is.